Informacja Administratora

INFORMACJA ADMINISTRATORA (formularz kontaktowy)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm., dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych z chwilą ich pozyskania staje się
  (w zależności do której placówki kierowana jest Państwa korespondencja) Niepubliczne Przedszkole “U Żwirka” z oddziałami integracyjnymi lub Niepubliczny Żłobek „U Żwirka”, Baszkówka, ul. Sadowa 14b, reprezentowane przez prowadzącego placówkę.

  Kontakt:
  telefon: 227578083
  e-mail: info@przedszkoleuzwirka.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (w jakim prowadzona jest korespondencja) lub do czasu rezygnacji przez Państwo z tej formy korespondencji.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości prowadzenia
  z Państwem korespondencji w formie mailowej.
 8. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …………….., udzieloną w dniu ……. w celu ………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, uodo.gov.pl
 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Ewa Felińska tel. 604270401