Zajęcia w naszym przedszkolu

Nauka i zabawa

Z myślą o dzieciach

W naszym przedszkolu uczymy i rozwijamy się poprzez zabawę – ta forma aktywności jest dzieciom najbliższa. Jak dowodzi nasze doświadczenie, w ten sposób osiągamy najlepsze efekty. Tak jak rodzicom, tak i nam zależy na tym, by dzieci odnosiły w przyszłości sukcesy zawodowe i miały satysfakcjonujące życie prywatne.

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.
Umiejętności, których nauczą się dzieci

Doskonałe środowisko nauki dla Twojego dziecka, kompleksowy rozwój

Dzieci poznają swój świat za pomocą zmysłów. W naszym Programie Opieki nad Dziećmi zajęcia w klasie, które skupiają się na odkrywaniu i eksploracji, ułatwią właśnie ten rodzaj nauki.
język angielski

W ramach czesnego naszym dzieciom zapewniamy:

JĘZYK ANGIELSKI (3x w tygodniu) – dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Lektor przy użyciu maskotki małpki zwraca się do dzieci w języku angielskim jednocześnie pokazując przedmioty o których mówi. Zajęcia odbywają się w formie zabaw muzycznych, dzięki czemu nauka języka jest wielką zabawą.
rytmika
RYTMIKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (2X W TYGODNIU) – zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tępa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się grać na prostych instrumentach
gimnastyka
ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE (2X W TYGODNIU) – to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich. W ćwiczenia ruchu rozwijającego wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej, w ramach profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci.
ceramika
CERAMIKA ARTYSTYCZNA – zajęcia podczas których dzieci lepią z gliny ceramicznej oraz specjalnymi farbami malują figurki ceramiczne. Dzieci uczestnicząc w zajęciach poznają ciekawy materiał, jakim jest glina oraz różne techniki lepienia. Rozwijają swoje zdolności manualne, dobrze się przy tym bawią, a przy okazji tworzą piękne prace.
zajęcia dodatkowe
Poza zajęciami podstawowymi, istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia dodatkowo płatne.

1 raz w tygodniu – 50,00 zł*
co 2 tygodnie – 38,00 zł*
co dwa tygodnie – 60,00 zł*
1 raz w tygodniu – 50,00 zł*
1 raz w tygodniu – 35,00 zł*
1 raz w tygodniu – 40,00 zł*
*Podane kwoty są opłatą za cały miesiąc.